Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Schiphol gooit roet in het eten voor 40.000 kanaalwoningen


haarlems Dagblad 20 Feb.13

Milieubelasting Noordzeekanaalgebied. bron: Perspectieven Noordzeekanaalgebied 2040

BEVERWIJK - Het plan om 40.000 nieuwe woningen langs het Noordzeekanaal te bouwen is onmogelijk. Milieunormen verhinderen woningbouw in dit gebied.

Provincieambtenaren die werken aan de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 hebben bedacht dat deze huizen, door hun uitzicht op de weidse watervlakte, een bijzondere woonkwaliteit zouden krijgen. Maar het drukke vliegverkeer verhindert de woningbouw langs het kanaal.

Op de kaart van "Perspectieven Noordzeekanaalgebied 2040" is te zien hoe het zit met het milieu. Het Noordzeekanaal is afgebeeld, met de industriegebieden er langs. Duidelijk is te zien dat de IJmond zeer zwaar wordt belast op milieugebied.

Tussen het Amsterdamse havengebied en de IJmond zouden er dus 40.000 ’hoogstedelijke’ woningen moeten komen. Maar ook langs het Noordzeekanaal is het niet pluis. Een lange gele kegel is te zien, die dwars op het kanaal staat en naar het noorden toe drie uitlopers heeft. Dat is de geluidscontour van Schiphol. Binnen dat gebied is woningbouw aan zeer strenge regels gebonden. Anders gezegd: het mag niet.
bron/source: www.haaarlemsdagblad.nl