Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Gemengde reacties op nieuwe compensatieregels


Luchtvaartnieuws.nl 13 Mar.13

Gemengde reacties op nieuwe compensatieregels

DRIEBERGEN - De meningen zijn verdeeld over het voorstel van de Europese Commissie om de duur van de vertraging te verlengen voordat vliegtuigpassagiers compensatie krijgen. Luchtvaartorganisaties IATA en AEA zien positieve kanten, maar hebben ook hun bedenkingen. Vooral de administratieve rompslomp en operationele beperkingen baren de organisaties zorgen.

In het voorstel staat dat vliegtuigpassagiers voortaan minstens vijf uur vertraging moeten hebben voordat zij recht hebben op compensatie. Nu ligt die grens nog bij drie uur. Ook wordt de zorgplicht van luchtvaartmaatschappijen bij problemen beperkt tot drie nachten, terwijl dat nu nog onbeperkt is.

Het voorstel om de duur van de vertraging te verlengen voordat passagiers een vergoeding krijgen, is helder en verbetert de rechten van passagiers. Maar die verruiming is nu wel erg ruim, vindt Hendrik Noorderhaven, directeur van claimbureau EUclaim. Noorderhaven zegt echter dat vooruit kijken op dit moment weinig zin heeft, omdat het nog minstens twee jaar zal duren voordat het voorstel van kracht is. Bovendien heeft het Europese parlement al laten weten niet in te stemmen met de verruiming van de vertragingstijd.

Ook de ANWB liet weten niet tevreden te zijn met het voorstel om de positie van luchtvaartpassagiers te verbeteren. Vooral passagiers op langere vluchten gaan erop achteruit, omdat zij nu in sommige gevallen twee uur of langer moeten wachten voordat ze kunnen rekenen op compensatie.

'Niet duidelijker'
IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, is blij met de verruiming van het aantal vertragingsuren, maar vindt tegelijkertijd dat het er voor de reiziger er niet duidelijker op wordt. Veel van de voorgestelde veranderingen zullen bovendien moeilijk te handhaven zijn door de overheid, verwacht de organisatie.

AEA, de organisatie die de grootste traditionele Europese luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, noemt de voorgestelde regulering “een stap in de goede richting”. Minder blij is de AEA met het feit dat technische problemen in de regelgeving niet worden beschouwd als overmacht. Ook maakt de organisatie zich zorgen over potentiële extra kosten.

Wel denkt de organisatie dat zowel de luchtvaartsector als passagiers kunnen profiteren van een goede wetgeving. “We kijken uit naar de aanstaande gesprekken met het Europees Parlement, EU-lidstaten en consumentenorganisaties”, aldus AEA-topman Athar Husain Khan.

Europese Commissie: compensatie pas bij vijf uur vertraging

BRUSSEL - Vliegtuigpassagiers moeten voortaan minstens vijf uur vertraging hebben voordat zij recht hebben op compensatie. Nu ligt de grens nog bij drie uur. De Europese Commissie in Brussel stelt een versoepeling voor van de bestaande praktijk. Ook wordt de zorgplicht van luchtvaartmaatschappijen bij problemen beperkt tot drie nachten. Die is nu nog onbeperkt.

Het dagelijks bestuur van de EU presenteerde woensdag in Brussel voorstellen om de bestaande regels uit 2005 aan te passen. De commissie ziet de maatregelen als versterking van de rechten van passagiers bij vertraging, uitval van een vlucht of bij problemen met de bagage.

Wel gaat het aanzienlijk langer duren voordat vertraagde passagiers een vergoeding ontvangen. Op vluchten van maximaal 3500 kilometer hebben passagiers volgens de nieuwe wetgeving pas na vijf recht op compensatie, op vluchten van 3500 tot 600 kilometer na negen uur en op langere vluchten pas na twaalf uur. Nu hebben passagiers op alle vluchten al na drie uur vertraging recht op compensatie.

Luchtvaartmaatschappijen
Maar de commissie neemt hiermee rekening met de financiële gevolgen van compensaties voor de luchtvaartmaatschappijen. Die klagen erover dat ze diep in de buidel moeten tasten, ook in gevallen wanneer ze geen schuld hebben aan de vertraging of annulering. IATA, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, heeft echter teleurgesteld gereageerd op de voorstellen van de Europese Commissie. De Europese consumentenorganisatie BEUC verwelkomt de verbeteringen voor luchtreizigers, maar betreurt het oprekken van het aantal uren vertraging voordat een passagier recht heeft op compensatie.

Volgens Europees Transportcommissaris Siim Kallas is het woensdag aangekondigde maatregelenpakket gebaseerd op de ervaring die in de afgelopen acht jaar is opgedaan. Zo hebben passagiers in het geval van vertraging na maximaal een half uur recht op informatie over wat er aan de hand is. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen de plicht om passagiers na twee uur van eten en drinken te voorzien, in plaats van na vier uur.

Alternatieven
Verder moeten luchtvaartmaatschappijen binnen twaalf uur met een alternatieve route komen. Lukt dat niet, dan moeten ze de passagier een vlucht op een andere luchtvaartmaatschappij aanbieden of een treinreis regelen. En wanneer een passagier de eerste helft van een een retourticket niet gebruikt heeft, moet de passagier de terugvlucht kunnen gebruiken zonder daarvoor te moeten bij te betalen.

Luchtvaartorganisatie IATA ziet weliswaar enkele positieve aspecten in de wetgeving, maar vindt dat er nog teveel twijfelgevallen overblijven. "Veel van de voorgestelde veranderingen zullen voor overheden moeilijk zijn te handhaven, onnodige extra kosten opleveren en ertoe leiden dat de industrie maatregelen neemt die niet in het belang zijn van de consument." IATA is met name wèl tevreden over de langere periodes die het duurt totdat passagiers recht hebben op een vergoeding.

(c) Reismedia / ANP

bron/source: www.luchtvaartnieuws.nl