Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

SEO onderzoek: Schiphol is geen dure luchthaven


Zakenreis.nl 15 Mar.13

Schiphol is een relatief goedkope luchthaven vergeleken met haar concurrenten. Dit blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat de havengelden plus luchtverkeersleidings-, emissie-, geluids-, passagiers- en securityheffingen vergeleek van elf vliegvelden.

Schiphol is de nummer acht op de ranglijst, die is gebaseerd op de inkomsten in de zomer van 2012. Londen Heathrow (103 procent duurder), Charles de Gaulle (47 procent), Frankfurt (45 procent), Zürich (20 procent), München (20 procent), Londen Gatwick (19 procent) en Madrid (11 procent) rekenen allemaal meer aan airlines en hun passagiers die gebruik willen maken van hun luchthaven. Brussel en Istanbul zijn respectievelijk 11 procent en 47 procent voordeliger. Dubai is verreweg de goedkoopste luchthaven (55 procent goedkoper dan Schiphol) in het rijtje.

De opbrengsten zijn tussen 2011 en 2012 op Schiphol met 2 procent gestegen, wat volgens SEO in verhouding is met de meeste andere luchthavens. Alleen op Londen Heathrow (12 procent) en Madrid (40 procent) zijn de opbrengsten het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen.

Over de periode 2003-2012 noteert Schiphol een groei van 25 procent van de opbrengsten. Alleen Istanbul (9 procent) en München (23 procent) kennen een kleinere groei. Londen Heathrow (187 procent), Londen Gatwick (114 procent), Madrid (105 procent) en Dubai (436 procent) hebben de hoogste groeicijfers voor de genoemde periode.

Op alle luchthavens vormen de havengelden (exclusief security-, geluids- en emissiegelden) meer dan de helft van de totale opbrengsten. Daarnaast zijn op een groot aantal luchthavens ook de securityheffingen en de passagiersbelastingen van substantieel belang. Op Schiphol bestaan de opbrengsten voor 58 procent uit havengelden en voor 32 procent uit securitygelden. Het restant bestaat uit geluids- en Air Traffic Control-heffingen.

Negen van de elf luchthavens maken onderscheid tussen point-to-point en transferpassagiers in de passagiersgelden. Dit verschil in tarief is alleen op Zürich en Dubai groter dan op Schiphol. Londen Gatwick en Madrid differentiëren niet naar point-to-point en transferpassagiers.

Op zes luchthavens wordt ook onderscheid tussen point-to-point en transferpassagiers in de securitygelden of –heffingen gemaakt. Schiphol neemt een middenpositie in wat betreft de mate van differentiatie. Dubai differentieert het scherpst.

Als alle gelden en heffingen op een luchthaven worden gedeeld door het aantal passagiers dan ontstaat het volgende beeld: de opbrengsten per transferpassagier zijn op Schiphol 63 procent van de opbrengsten per point-to-point reiziger. Daarmee neemt Schiphol een middenpositie in. Vooral op Londen Heathrow, Londen Gatwick en Dubai liggen de opbrengsten per transferpassagier opvallend laag (respectievelijk 52 procent, 38 procent en 22 procent van de aeronautical opbrengsten per point-to-point passagier). Dit hangt samen met het feit dat transferpassagiers op de Londense luchthavens geen air passenger tax betalen en dat Dubai geen passagiers- en securitygelden in rekening brengt voor transferpassagiers. Voor transferpassagiers zijn Parijs Charles de Gaulle, Madrid en Istanbul de minst gunstigste luchthavens: gemiddeld betalen luchtvaartmaatschappijen hier voor transferpassagiers (bijna) net zo veel als voor point-to-point passagiers.


bron/source: www.zakenreis.nl