Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Zorgen in luchtvaartsector over investeringen in infrastructuur


Luchtvaartnieuws.nl 22 Mar.13

AMSTERDAM - Overheden moeten hoognodig investeren in de infrastructuur op luchthavens. Maar financiële beperkingen maken het tegelijkertijd lastig om die investeringen te verwezenlijken. Dat concludeert het internationale advocatenkantoor Norton Rose op basis van een enquête onder duizend managers in de transportwereld.

Van de geënquêteerden die actief zijn in de luchtvaartsector noemt 83 procent investeringen van overheden in de infrastructuur 'essentieel'. Slechts 33 procent verwacht dat overheidssteun in de komende vijf jaar voldoende zal zijn om de problemen op infrastructureel gebied aan te pakken. Er is met name sprake van een capaciteitstekort op bestaande luchthavens.

Neil Poland, Head of Aviation bij Norton Rose, is positief over de huidige situatie in de luchtvaart: “Ondanks een aantal moeilijke jaren, lijkt de luchtvaartsector er sterker voor te staan om te herstellen van de globale economische terugval, en er wordt gekeken naar nieuwe markten.”

Financieringsvormen
De krapte op de financiële markt zal volgens respondenten echter van grote invloed zijn op de luchtvaartsector in de periode tot 2020. Hoewel nog veel gebruik wordt gemaakt van traditionele financieringsvormen, kijkt de sector noodgedwongen naar alternatieve financieringsvormen. Als voorbeelden worden daarbij structured finance en langetermijn-leasing genoemd.

Poland prijst de sector voor het feit hoe is gereageerd op de crisis, door de marktfocus aan te passen en nieuwe geografische markten aan te boren. “Over het geheel gezien is de luchtvaartsector relatief gezond, maar de hoge brandstofprijs is een belangrijk punt van zorg en de behoefte aan overheidsinvesteringen in infrastructuur groeit.”

Een uitbreiding van de capaciteit in zowel ontwikkelde als nieuwe markten is volgens Poland hard nodig om toekomstige groei van het vliegverkeer op te vangen.

Van onze redactie

bron/source: www.luchtvaartnieuws.nl