Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

PvdD: Geen graan meer langs startbanen Schiphol


HaarlemsDagblad.nl 4 Jun.13

SCHIPHOL - De teelt van graan in de directe omgeving van de start- en landingsbanen van Schiphol moet worden verboden. Op die manier wordt het gebied onaantrekkelijk voor ganzen.

Dat bepleit Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in vragen aan de staatssecretarissen van economische zaken en die van infrastructuur en milieu. Volgens Thieme moet het Luchthaveninrichtingsbesluit zodanig worden aangepast dat direct langs de banen geen gewassen meer worden neergezet die ganzen lokken, zoals onderzoeksbureau Arcadis ook had aangeraden. Verder wil ze dat bestaande pachtovereenkomsten voor gronden rond Schiphol worden opengebroken om de pachtvoorwaarden zodanig aan te passen dat geen ganzen meer worden aangelokt.

Tot nu toe wordt geprobeerd het aantrekken van ganzen tegen te gaan door direct na de oogst de graanstoppels onder te ploegen. Dat is echter een kostbare operatie en niet alle graankorrels verdwijnen daarmee. De Partij voor de Dieren wil met de serie Kamervragen voorkomen dat nog langer ganzen worden gevangen en vergast. In de provincie Noord-Holland heeft de partij al het voortouw genomen voor een hoorzitting. Er zijn wel debatten geweest over het ganzenbeleid, maar de partij wil met een hoorzitting dieper op de materie ingaan en deskundigen horen. Een datum voor de hoorzitting is nog niet bekend.


bron/source: www.haaarlemsdagblad.nl