Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

IATA wil standaardisatie van passagiersrechten


Zakenreis.nl 3 Jun.13

De leden van de International Air Transport Association (IATA) hebben tijdens de 69ste algemene vergadering, die dit jaar in Kaapstad plaats vindt, ingestemd met een resolutie ten aanzien van passagiersrechten.

Volgens IATA is het hinderlijk voor luchtvaartmaatschappijen dat er zoveel verschillende nationale regels bestaan ter bescherming van de vliegtuigpassagier. Het kan daardoor bijvoorbeeld zo zijn dat een passagier die van de VS via Europa naar IsraŽl vliegt, op drie verschillende regelgevingen aanspraak kan maken, aldus IATA.

Door een aantal richtlijnen op te stellen, hoopt IATA dat regeringen bij het opstellen of herzien van hun regels voor consumentenbescherming tot enige uniformiteit komen. De standpunten in het kort:

Het serviceniveau van carriers moet worden gereguleerd door de markt. Aparte regels ter bescherming van vliegtuigpassagiers bovenop de bestaande algemene consumentenregels zijn overbodig. Reizigers bepalen zelf welke dienstverlening zij accepteren.
Passagiers moeten correct worden geÔnformeerd over hun wettelijke en contractuele rechten om te hoge verwachtingen te voorkomen. Daarnaast dienen zij duidelijke, transparante toegang te hebben tot de volgende informatie: tarieven, inclusief taksen en toeslagen voordat ze een ticket kopen; en de airline die daadwerkelijk de vlucht uitvoert als het een codeshare-vlucht betreft.
Airlines moeten passagiers met beperkte mobiliteit assisteren die overeenkomt met de de relevante veiligheidsregels en operationele overwegingen.
De veiligheid mag nooit in het geding komen door passagiersrechten.
Airlines moeten hun best doen om passagiers op de hoogte te houden ingeval van vluchtverstoringen. De compensatiebedragen moeten eerlijk en in verhouding tot de ticketprijs zijn.
Ongeacht de transportmodus moeten passagiers gelijk worden behandeld, met vergelijkbare rechten.
De regels moeten duidelijk en niet tegenstrijdig zijn.
Passagiersrechten mogen niet in strijd zijn met eerdere internationale verdragen, zoals dat van Montreal.
Nationale wetgeving moet de internationale aard van de luchtvaart erkennen en kan dus alleen gelden voor het eigen luchtruim.


bron/source: www.zakenreis.nl