Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

IATA-leden gaan klimaatneutraal vliegen


Zakenreis.nl 3 Jun.13

De IATA-leden hebben met overweldigende meerderheid ingestemd met een resolutie ten aanzien van het milieu. “De luchtvaart heeft een zeer ambitieus plan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen,” zegt Paul Steele, directeur Milieu van IATA. “Tot 2020 willen we de brandstofefficiëntie verbeteren met 1,5 procent per jaar. Vanaf 2020 moet de groei klimaatneutraal zijn. En in 2050 willen we dat de uitstoot met 50 procent is gehalveerd vergeleken met het niveau van 2005.”

In dit licht bezien vindt de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen het des te oneerlijker dat de EU een bestraffende maatregel heeft genomen in de vorm van het emissiehandelssysteem (ETS). Dit is bevroren voor vluchten van en naar de EU. Voor intra-Europese vluchten moeten airlines nog steeds emissierechten in- en bijkopen, wanneer de gratis toegekende hoeveelheid niet afdoende is.

In de milieuresolutie roept IATA regeringen allereerst op om formeel te erkennen welke maatregelen de luchtvaart vrijwillig heeft getroffen en nog steeds treft. Zij moeten constructief samenwerken met de luchtvaart bij de samenstelling van een volledig pakket van technologische, infrastructurele en operationele maatregelen, inclusief duurzame, concurrerend geprijsde brandstof, samen met marktgerichte maatregelen voor zover die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling om klimaatneutraal te groeien.

Ten tweede laat IATA weten groot voorstander te zijn van de voortdurende inspanningen van leden en overheden binnen ICAO om een mondiale oplossing te bedenken voor de CO2-uitstoot van de luchtvaart in tegenstelling tot de huidige lappendeken van unilaterale nationale en/of regionale beleidsmaatregelen.

Ten derde spoort IATA haar leden aan om hun regeringen te vragen om één wereldwijd klimaatbeleid te accepteren tijdens de 38ste ICAO-vergadering in september.

“Met deze resolutie, die door een indrukwekkend grote groep airlines wordt gesteund, hebben de individuele lidstaten van ICAO een handvat om tot een systeem te komen dat zowel de luchtvaartmaatschappijen als het milieu dient,” aldus IATA.


bron/source: www.zakenreis.nl