Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

NATM-leden kiezen voor nieuwe organisatiestructuur


Zakenreis.nl 2 Jun.13

Tijdens de drukbezochte vergadering op 16 mei jl. hebben de leden van de NATM zich uitgesproken over de toekomst van de travelmanagementvereniging. Er komt uiterlijk met ingang van april 2013 een nieuwe organisatiestructuur. Dan treedt ook de huidige voorzitter Herman Huijer af.

De leden hadden drie scenario’s waaruit zij konden kiezen: op de oude voet doorgaan met een uit vrijwilligers bestaand bestuur die zijn gekozen uit direct en allied members, een betaalde managing director aantrekken met een uit leden bestaand bestuur op afstand of doorgaan als GBTA Netherlands, eveneens met een betaalde managing director. Het tweede scenario heeft de duidelijke voorkeur van de leden: de professionaliteit van de vereniging wordt hiermee gewaarborgd en de onafhankelijkheid wordt niet uit handen gegeven. En in een later stadium kan indien gewenst altijd nog de overstap naar GBTA Netherlands worden gemaakt.

“We vieren dit jaar ons veertigjarig bestaan,” zegt Huijer. “Al die tijd hebben we in dezelfde organisatiestructuur gewerkt, dus met een ‘hands-on’ bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De realiteit is echter dat onze leden steeds minder tijd vrij kunnen maken voor dit soort werkzaamheden. Het is erg moeilijk om actieve travel managers te werven die een deel van hun werktijd aan bestuurswerk voor de NATM kunnen besteden. De continuďteit van de vereniging dreigde dus in gevaar te komen. Vandaar het initiatief om een andere richting in te slaan, met een professionele managing director die de kar gaat trekken.”

Deze MD zal worden benoemd door een sollicitatiecommissie bestaande uit Huijer, Nicole Lagas namens de allied members, twee direct members en een onafhankelijke adviseur uit de zakenreisbranche. “In de nieuwe structuur rapporteert de MD aan het bestuur. De managing director heeft een resultaatverplichting en zal halfjaarlijks worden beoordeeld door het bestuur, bijvoorbeeld op de groei van het ledenaantal, het aantal afgesloten sponsorcontracten, de kwaliteit van de ledenbijeenkomsten en de financiële resultaten,” legt Huijer uit. “De MD is een zelfstandig ondernemer, die niet in loondienst komt van de NATM.”

De sollicitatiecommissie verwacht in oktober de wervingsprocedure te hebben afgerond. “Daarna gaan we een contract opstellen en toetsen,” aldus Huijer. “In januari volgt de benodigde statutenwijziging en in februari wordt het bestuur op afstand benoemd. Daarna kan de MD aan de slag. Ik heb er alle vertrouwen in dat op deze wijze het voortbestaan van de NATM op de best mogelijke manier wordt vormgegeven.”


bron/source: www.zakenreis.nl