Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Gebruik luchthaven Schiphol wordt een beetje duurder


Haarlems Dagblad by Frans van den Berg 5 Jun.13

SCHIPHOL - De tarieven die Schiphol vraagt voor het gebruik van de luchthaven stijgen dit jaar met 0,6 procent. Ook de komende twee jaar mag Schiphol de havengelden slechts beperkt laten toenemen. Het kabinetsbesluit hierover is woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vorig jaar verhoogde Schiphol de havengelden nog met twee procent, na protesten van de luchtvaartmaatschappijen tegen de eerder voorgenomen vier procent.

Schiphol moet bovendien de tarieven die het jaarlijks oplegt aan de luchtvaartmaatschappijen eens per drie jaar bekendmaken en de organisaties raadplegen over voorgenomen prijsstijgingen. Ook investeringsplannen moeten worden besproken met de luchtvaartmaatschappijen.

De beperkte tariefstijgingen worden gecompenseerd door de opbrengsten uit niet-luchtvaartactiviteiten mede te gebruiken voor investeringen in de luchthaven. Niet-luchtvaartactiviteiten zijn bijvoorbeeld de verhuur van vastgoed of grond voor winkels en horeca op Schiphol.

De winst uit winkels en parkeerterreinen ging tot nu grotendeels naar de staat, dat zeventig procent van de aandelen in de luchthaven bezit.

Het besluit volgt op een conflict dat KLM eind vorig jaar had met Schiphol over de groei van de luchthaven. KLM voert met haar partners zeventig procent van de vluchten op Schiphol uit.

KLM vreesde dat het te veel zou moeten opdraaien voor de investeringen van Schiphol. Een commissie onder leiding van Hans Alders kwam daarna met een advies over de kwestie.

bron/source: www.haarlemsdagblad.nl