Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Pieter Elbers: KLM is geen bijkantoor


Zakenreis - Article by Manouschka Hundepool 7 Jul.13

Sinds 1 juli jl. zwaait een nieuw directieteam de scepter over KLM. De grootste verandering is dat Camiel Eurlings Peter Hartman heeft opgevolgd als president-directeur. De overige directieleden zijn oude bekenden: Pieter Elbers (passage), Erik Varwijk (vracht) en Erik Swelheim (financiën). Elbers is nu tevens plaatsvervangend-directeur van KLM.

De wisseling aan de top van KLM valt samen met een nieuwe organisatie van de groeps­structuur van Air France-KLM. Centrale functies – zoals inkoop, verkoop en financiën – worden verder geïntegreerd en aangestuurd vanuit de holding. De luchtvaartmaatschappijen die onder de holding vallen, houden hun eigen baas: Frédéric Gagey voor Air France en Camiel Eurlings voor KLM. In de toekomst kunnen andere airlines – zoals Alitalia – onder dezelfde paraplu worden ondergebracht.

De huidige functie van president-directeur van KLM of Air France verschilt aanzienlijk met die van hun voorgangers – het kader waarbinnen zij opereren is duidelijk gedefinieerd. Pieter Elbers (1970), operationeel directeur van KLM, vindt dit een logische ontwikkeling. “Het is de volgende fase van de fusie die Air France en KLM in 2003 zijn aange­gaan,” zegt hij op het hoofdkantoor in Amstelveen. “De KLM Groep heeft 33.000 werknemers in dienst, dat kun je nou niet bepaald een bijkantoor noemen. Maar de tijden zijn veranderd en wij hebben schaalgrootte nodig om in het grote, internationale spel mee te blijven doen. Tegelijkertijd moeten we snel kunnen inspringen op actuele, lokale ontwikkelingen, waarvoor wij steeds vaker e-commerce en social media inzetten. Zaken die wereldwijd zowel Air France als KLM aangaan, werden al grotendeels gezamenlijk gecoördineerd, zowel vanuit Parijs als vanuit Amsterdam. Wat betreft de verkoop gold dat voor 80 procent van de activiteiten. Nu gaan we ook op andere vlakken intensiever samenwerken. Naast de groepsactiviteiten die wij vanuit Nederland verrichten, concentreren wij ons op de hub Schiphol, de vluchtuitvoering, het merk KLM en onze relaties met de Nederlandse en internationale gemeenschap hier – we willen onze blauwe KLM-spirit koesteren. Onze kracht is en blijft het netwerk vanaf thuisbasis Schiphol met meer dan 150 rechtstreekse bestemmingen.”

Wel of geen joint venture met Etihad
Elbers is sinds 1992 in dienst bij de KLM, vanaf 2011 als Chief Operating Officer. Zijn taak, die neerkomt op de dagelijkse leiding van de passageactiviteiten van KLM, is goed voor 80 procent van de omzet. Daar­naast is Elbers sinds 1 juli jl. plaatsvervangend president-directeur en is hij nauw betrokken bij de allianties die KLM sluit, zoals de recente commerciële samenwerking met Etihad. Ook hier geldt, dat de oude modellen niet meer als vanzelfsprekend voldoen, zegt Elbers. “KLM is groot geworden door het sluiten van allianties. Samen met Northwest waren wij in 1997 de pioniers die als eersten samenwerkten voor het vervoer tussen Europa en de VS. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Inmiddels heeft KLM vijf joint ventures, waarvan de transatlantische met Delta nog steeds de grootste is. Daarnaast zijn er joint ventures met China Southern, Kenya Airways, Alitalia en Ukraine International. Geen van de overeenkomsten zijn exact hetzelfde. Het klassieke model is dat bij een joint venture alle inkomsten en kosten met elkaar wor­den gedeeld. Maar je kunt ook afspreken, dat je alleen de inkomsten deelt of alleen de kosten. Wij experimenteren met nieuwe samen­werkingsvormen. Dat geldt ook voor ons recente verbond met Etihad Airways. Daarbij zoeken we samen met Etihad naar de beste oplossing, of dat nou wel of niet in de vorm van een joint venture is.”

Basis moet goed zijn
Voor de komende periode staan verschillende speerpunten op de agenda van Elbers. “Op de eerste plaats moet de basis goed zijn. Keep the basics right is een van de belangrijkste taken van een COO. Daarmee bedoel ik dat we een perfecte organisatie, met een veilige en punctuele vluchtuitvoering nastreven. De passagier staat daarbij centraal. Niet alleen wat betreft de hardware en software – zoals de stoelen aan boord en de in-flight service – maar ook het contact met de klant via sociale media. In juli gaat het eerste toestel met de nieuwe World Business Class vliegen, daar zijn we heel enthousiast over. We willen meedraaien in de top van de luchtvaart, dus moeten we innovatief blijven. Economy Comfort, die we nu ook op Europese vluchten hebben geïntroduceerd, is een enorm succes. Als derde speerpunt moeten wij ervoor zorgen dat de KLM haar toekomst veiligstelt. Dat betekent dat we een financieel gezond bedrijf moeten blijven, door het kostenpeil te bewaken. En ten slotte zijn de internationale samenwerkingsverbanden die we hebben gesloten belangrijk. Hierdoor kunnen wij ons netwerk uitbreiden, zonder dat daar grote investeringen tegenover staan.”

Ruzie met Schiphol heeft veel tijd gekost
Afgelopen maand werd de ‘Shared Vision’ van Schiphol en KLM gepresenteerd. De commissie Shared Vision, onder leiding van Hans Alders, werd ingesteld om de beschadigde vertrouwensband tussen KLM en Schiphol te herstellen. De discussie ging over het door Schiphol gevoerde selectiviteitsbeleid, over het Masterplan Schiphol en over de luchthaventarieven voor de komende jaren. “Ik ben blij dat we een stap vooruit kunnen zetten, want het geruzie heeft enorm veel tijd gekost,” zegt Elbers. “Er is nu rust aan het front, waardoor KLM samen met Schiphol weer kan bouwen aan de toekomst. Op papier wordt het belang van de hub­carrier erkend en dat vind ik een goede zaak. Als je kijkt hoe in China en Japan de lokale overheden, airlines en luchthavens samenwerken, dan kunnen wij daar veel van leren. Met een hubcarrier moet je zorgvuldig omgaan, zeker als je een achter­land met slechts 17 miljoen inwoners hebt. Kijk maar wat er met de hub Memphis is gebeurd. Het terugtrekken van Delta heeft daar voor enorm veel banen­verlies gezorgd.”

Dit artikel is een samenvatting van Pieter Elbers: KLM is geen bijkantoor’, dat is verschenen in Zakenreis 455. Het hele artikel lezen? Neem een abonnement voor maar 35 euro per jaar (tien uitgaven).

bron/source: www.zakenreis.nl