Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

IATA: luchtvaart moet aantrekkelijker voor investeerders


Zakenreis.nl 9 Jul.13

Volgens de International Air Transport Association (IATA) moeten de onderlinge verhoudingen van de partners in de luchtvaartwaardeketen anders worden ingericht. IATA stelt dat er 4 tot 5 triljoen Amerikaanse dollar nodig is de komende twintig jaar om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar luchtverbindingen. Uit onderzoek van McKinsey blijkt echter dat de luchtvaartmaatschappijen nog steeds niet genoeg winst maken om het rendement op geïnvesteerd vermogen te dekken. Het is dus de vraag of er investeerders gevonden zullen worden die de benodigde triljoenen willen ophoesten.

In de periode 2004-2011 realiseerde de luchtvaart gemiddeld een rendement van 4,1 procent. Dit is een verbetering ten opzichte van 1996-2004, toen het gemiddelde 3,8 procent bedroeg. Maar, zegt IATA, het is bij lange na niet genoeg om de gemiddelde kapitaalkosten van 7,5 procent af te dekken. Dit is het rendement dat investeerders verwachten wanneer zij geld steken in bedrijven met een gelijkwaardig risico buiten de luchtvaartsector. Er zijn wel airlines die waarde creëren voor investeerders, maar het zijn er niet veel.

Het McKinsey-rapport zegt dat in de afgelopen veertig jaar vrijwel alle andere sectoren hogere rendementen op geïnvesteerd kapitaal hebben gerealiseerd dan de luchtvaart. Bovendien zijn luchtvaartmaatschappijen de minst winstgevende partners in de luchttransportwaardeketen.

Het meest verdienen de brandstofleveranciers, gevolgd door de reisdistributiesystemen (GDS’en), met een gemiddeld rendement van 20 procent. Vrachtforwarders doen het ook goed met 15 procent.

Ondanks dat de luchtvaartmaatschappijen hun kosten in de afgelopen vier decennia hebben gehalveerd, blijft het ploeteren voor de airlines. Volgens McKinsey komt dit niet zozeer door de partners in de waardeketen, maar door de gefragmenteerde structuur van de luchtvaart en de aard van de concurrentie. IATA roept regeringen op slimme regelgeving in te voeren om de economische voordelen van connectiviteit te maximaliseren. Ook wil zij een actieve samenwerking met waardeketenpartners, omdat “verbeteringen in de efficiëntie alle spelers ten goede komen”.

bron/source: www.zakenreis.nl