Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Londense burgemeester wil woonwijk op terrein Heathrow


Zakenreisnieuws.nl 15 Jul. 2013

LONDEN - Burgemeester Boris Johnson van Londen ziet geen brood in verdere uitbreiding van de luchthaven Heathrow. Hij stelt voor dat de benodigde vergroting van de capaciteit gerealiseerd wordt op een plek verder weg van de buitenwijken van de Britse hoofdstad. Dat moet op de lange termijn - mogelijk pas over enkele tientallen jaren - leiden tot de sluiting van Heathrow. Dat meldde de BBC maandag.

Heathrow, met circa zeventig miljoen passagiers per jaar de drukste luchthaven van Europa, zit al enkele jaren aan de grens van zijn capaciteit. Om verdere groei mogelijk te maken zou het aantal start- en landingsbanen volgens experts moeten worden verdubbeld van twee naar vier.

Voor zo'n uitbreiding is echter nauwelijks ruimte. Heathrow is omringd door woonwijken, waar de bewoners nu al veel last hebben van geluidshinder en luchtvervuiling door het drukke vliegverkeer. Het zou “waanzin'' zijn om de luchthaven verder te laten groeien, aldus Johnson.

Een onderzoekscommissie buigt zich momenteel over de toekomst van de luchthaven aan de westkant van de Britse hoofdstad. Johnson heeft bij die werkgroep drie mogelijke scenario's ingediend. In elk van die voorstellen zou Heathrow komen te verdwijnen. Een nieuw te ontwikkelen hubluchthaven zou in 2050 werk moeten verschaffen aan 375.000 mensen.

Boris Island
Zo noemt de burgemeester twee plaatsen waar volgens hem een geheel nieuwe luchthaven kan verrijzen. Een daarvan is een kunstmatig aan te leggen eiland in de rivier de Theems, dat in de volksmond al Boris Island wordt genoemd. Als tweede mogelijkheid noemt hij een vliegveld op het Isle of Grain in het noorden van Kent. Een derde mogelijkheid is uitbreiding van de bestaande luchthaven Stansted, ten noordoosten van Londen.

Deze scenario's bieden volgens Johnson ook op de langere termijn ruimte aan het luchtverkeer om door te groeien. Voor de plaats waar nu Heathrow ligt, weet de burgemeester al een geschikte bestemming. Er zou wat hem betreft een woonwijk kunnen worden gebouwd die plaats biedt aan 250.000 mensen.

Johnson zal de voorstellen voor 19 juli voorleggen aan de Davies aviation commission, een commissie die onderzoek doet naar de toekomst van de Britse luchtvaartcapaciteit. In 2015 zal een rapport naar buiten worden gebracht waarin de commissie aanbevelingen doet wat betreft het te voeren beleid.

(c) Reismedia / ANP

bron/source: www.zakenreisnieuws.nl