Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Dreigend conflict over groei Eindhoven Airport


Luchtvaartnieuws.nl 6 Sep.13

EINDHOVEN - Er dreigt een nieuw conflict over de groei van Eindhoven Airport. Omwonenden en de Brabantse Milieufederatie (BMF) zijn boos omdat ondanks hun aandringen bij berekeningen voor een nieuw luchthavenbesluit geen rekening is gehouden met de uitkomsten van een gezondheidsonderzoek in de regio.

GGD-onderzoek, dat bijna een jaar geleden werd afgerond, wees uit dat er veel meer mensen ernstige hinder ervaren door het vliegverkeer dan op basis van een oude, omstreden rekenmethode werd aangenomen. In de enquête door de GGD zegt gemiddeld acht procent van de bewoners van negen gemeenten rondom de vliegbasis ernstig last te hebben van het vliegverkeer. Dat komt neer op ongeveer 18.000 mensen.

De Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) verdenkt het ministerie van Defensie van 'bewuste onzorgvuldigheid' en eist een goede verklaring, zei voorzitter Kloop Kopinga vrijdag. BMF-directeur Nol Verdaasdonk is verbaasd en zegt dat een onderzoek dat bekend is meer aandacht verdient.

Het aantal vluchten op Eindhoven Airport verdubbelt de komende jaren tot ruim 43.000 in 2020. Op basis van een milieu-effectrapport dat deze week is gepubliceerd, zegt het ministerie dat de gevolgen relatief beperkt en - alles afwegend - aanvaardbaar zijn.

"In feite zegt de minister dat ernstige hinder voor vele duizenden omwonenden aanvaardbaar is'', aldus Kopinga.

(c) ANP

bron/source: www.luchtvaartnieuws.nl