Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Rli advies Sturen op samenhang: governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam


Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 13 Sep.13

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft vandaag (op 13 september 2013) het advies Sturen op samenhang: governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam uitgebracht aan staatssecretaris Mansveld. Dit advies is ook aangeboden aan de voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer en aan de ministers van IenM, BZK en EZ. Hiermee antwoordt de raad op de adviesvraag van de staatssecretaris van 21 februari 2013.

In dit advies beargumenteert de raad dat een verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam noodzakelijk is om de internationale concurrentiepositie van de regio Ún van Nederland te versterken. Dit vergt samenwerking van alle betrokken partijen, overheden, bedrijven en burgers. Een evenwichtige versterking van de concurrentiepositie van de regio vereist het zorgvuldig combineren van regionale en bovenregionale belangen en dit kan het beste plaatsvinden in de regio.

De raad geeft in dit advies aanbevelingen ter versterking van die samenwerking, met een accent op de inzet van het Rijk als systeemverantwoordelijke. Als de rijksoverheid duidelijk is over haar doelen, de randvoorwaarden en de procesvereisten waaraan moet worden voldaan, kan de regio daar een invulling aan geven in combinatie met de eigen regionale doelen.
De raad geeft geen advies over de toekomst van Schiphol, maar over de governance van een regio waarin Schiphol als mainport een bijzondere positie inneemt en een bovenregionaal belang vertegenwoordigt.

Het advies en het persbericht zijn - click on: hier te downloaden. Indien u gedrukte exemplaren van het advies wenst, dan kunt u deze bestellen via onze website www.rli.nl.

bron/source: www.rli.nl