Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Schiphol zit commercieel gezien vol


Zakenreis.nl 20 Nov. 2013

Met 423.407 vliegbewegingen in 2012 zit Schiphol nog niet aan het plafond van 510.000 zoals is overeengekomen in het Aldersakkoord. Maar volgens operationeel directeur Ad Rutten is de luchthaven vanuit commercieel oogpunt nu al vol.

“De maakbaarheid van commercieel aantrekkelijke slotparen staat onder druk. Van de ochtend tot 13.00 uur zitten we vol,” aldus Rutten tijdens een bijeenkomst van de Dutch Aviation Group in Noordwijk. Rutten zegt dat Schiphol op zoek is naar de beste manier om met schaarste om te gaan. “In Europa is een discussie gaande over het toestaan van ‘secondary slots trading’ (airlines die met elkaar start- en landingstijden uitwisselen – red.). Is dat de oplossing voor Schiphol? Ik weet het niet, maar we onderzoeken het.”

Om de toekomstige congestie op Schiphol tegen te gaan, heeft de Alderstafel besloten dat 70.000 niet-mainportgebonden vliegbewegingen moeten worden overgeheveld naar Eindhoven Airport (25.000 vluchten) en Lelystad Airport. Het gaat dan vooral om low-cost en leisure carriers. Erg veel interesse bestaat er vanuit die hoek echter niet voor een verhuizing naar de polder. “Lelystad Airport is het vliegveld waar niemand naartoe wil,” grapt Rutten. Hoe gaat Schiphol dan aan deze eis van het Aldersakkoord voldoen?

“Ik geloof niet in gedwongen uitplaatsing, maar wel in een mechanisme met de juiste incentives. De keus blijft te allen tijde aan de luchtvaartmaatschappijen. Maar los van alle emoties: de capaciteit van Lelystad is echt nodig.
Na een periode van stabiliteit en een dip trekt de groei nu weer aan. Wij verwachten in 2018 480.000 tot 498.000 vliegbewegingen per jaar. Erg dichtbij de ‘cap’ van 510.000 dus. Daarom zijn de voorbereidingen voor de aanpassing van Lelystad Airpot in volle gang. In 2014 vragen we de vergunning aan en in 2015 of 2016 moet de bouw afgerond zijn.”

bron/source: www.zakenreis.nl