Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

"Lucht voor Vracht" - B&W Haarlemmermeer erkennen economisch belang van luchtvracht


ACN.nl 8 Jan.14

Naar aanleiding van de recente evaluatie van het Aldersakkoord en met name van de afspraken rondom 'Selectiviteit', heeft de gemeente Haarlemmermeer een onderzoek gedaan naar de betekenis van (lucht)vracht voor de regio. De voornaamste conclusie luidt: het non-hub vrachtverkeer is moeilijk 'los te knippen' van het overige (mainport)verkeer en van Schiphol. De non-hub full freighters maken namelijk deel uit van een grote logistieke keten waarmee veel werkgelegenheid gepaard gaat. Indien een deel van de luchtvracht uitgeplaatst/ontmoedigd zal worden, wordt de luchthaven in zijn geheel voor expediteurs (zijnde de regisseurs van de vrachtstromen) minder aantrekkelijk. Dit heeft direct gevolgen voor de werkgelegenheid, het vestigingsmilieu en de toegevoegde waarde in de regio.

Haarlemmermeer wordt geadviseerd om breed te erkennen dat luchtvracht belangrijk is voor de werkgelegenheid en de lokale/regionale economie. Om structurele schade aan de lokale en regionale economie te voorkomen zullen geen extra beperkingen (lees: selectiviteits-eisen) gesteld moeten worden aan de huidige luchtvrachtvolumes en het huidige aantal (non-hub) full freighter bewegingen op Schiphol. Om ruimte te creŽren voor het op Schiphol gewenste vliegverkeer, wil B&W geen onderscheid maken naar hub- of non-hub vrachtverkeer, maar wel selectief zijn op basis van de toegevoegde economische waarde. Ofwel, een focus op inkomende vracht voor consumptie en verdere verwerking en minder op de doorvoer van vracht.

Het onderzoek is vlak voor de kerst toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. B&W willen de adviezen uit het onderzoek meenemen in de nadere uitwerking van het convenant Selectiviteit aan de Alderstafel / Omgevingsraad, bij de afspraken in de kerngroep Logistiek van de Amsterdam Economic Board en bij de ontwikkeling van logistieke bedrijfsterreinen in de Schipholregio.

Klik op onderstaande link voor de brief van B&W en het volledige rapport.


bron/source: http://www.acn.nl/Files/Files/Rapporten/Lucht_voor_vracht_Haarlemmermeer.pdf