Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Minder hoogbouw aan Zuidas door Schiphol


NoordHollandsDagblad.nl 20 Jan.14

SCHIPHOL - Aan de Zuidas kan minder hoog worden gebouwd dan is toegestaan. Dit om bij calamiteiten botsingen met vliegtuigen te voorkomen.

,Steeds meer grote vliegtuigen zijn uitgerust met twee in plaats van vier motoren. Bij een calamiteit zoals een vogelaanvaring of brand moet het toestel op één motor kunnen vliegen, maar dan kan het minder snel klimmen. Dat betekent dat in de uitvliegroutes een groter gebied moet zitten waar hoogtebeperkingen gelden. We hebben dat voor de hele regio bekeken en alleen op de Zuidas in Amsterdam moeten we de bouwregels waarschijnlijk aanpassen'', verklaart Bart Vink.

Vink werkt op het ministerie van infrastructuur en milieu en is tevens projectleider van Smash. Rijk, provincie Noord-Holland, gemeenten en de luchtvaartsector moeten in Smash bepalen waar de komende dertig jaar nog 300.000 woningen kunnen worden gebouwd, terwijl ook de luchtvaart nog kan groeien.

Click op onderstaande link voor het nieuwe luchthavenindelingsbesluit Schiphol

bron/source: www.centrumpp.nl/Images/Ontwerpbesluit%20LIB%20MR_tcm318-347370.pdf