Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Luchthaven Lelystad absoluut geen gelopen race


BHZ Net 24 Feb.14

BIDDINGHUIZEN - Luchthaven absoluut geen gelopen race "Protesteren tegen de vliegroutes en de uitbreiding luchthaven Lelystad heeft geen zin want het is toch allemaal al besloten", aldus sommige lijdzame Biddinghuizenaren. Niet is minder waar. Er is op dit moment geen formeel besluit om de luchthaven uit te breiden en een vliegroute over Biddinghuizen te leggen.

De minister, de Tweede kamer en de Raad van State moeten zich nog over de plannen buigen en een formeel besluit nemen. Ook het bestemmingsplan moet nog aangepast worden. Er zijn dit jaar nog volop kansen om de plannen en besluiten te be´nvloeden en bezwaar aan te tekenen.

Dorpsbelangen heeft daarom een tweetal werkgroepen opgericht die beide opereren onder de naam "Vliegop uit Biddinghuizen". Ruim twintig enthousiaste en kundige Biddinghuizenaren zetten hier hun schouders onder.

De eerste werkgroep 'bezwaar' gaat aan de slag om een bezwaarschrift in elkaar te zetten. In 2003, 2007, 2009 en 2011 zijn de uitbreidingsplannen door bezwaarmakers tegengehouden. De werkgroep gaat proberen de plannen tegen te houden of te laten aanpassen.

De tweede werkgroep 'acties' gaat acties organiseren gericht op de media en de provinciale, gemeentelijke en landelijke politiek. De minister, staatsecretaris, tweede kamer en de lokale politici zullen weten hoe Biddinghuizen erover denkt.

De werkgroepen zijn inmiddels hard aan het werk. Er wordt samengewerkt met andere actie- en bewonersgroepen. Zodra er nieuws te melden is, zullen de werkgroepen dat doen via Facebook, BHZ-Net en de Biddinghuizen Actueel.


bron/source: www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=17889