Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Intercontinentale vluchten blijven uitgezonderd van ETS


Zakenreis.nl 3 Apr.14

Het Europees Parlement heeft besloten dat intercontinentale vluchten uitgezonderd blijven van het emissiehandelssysteem (ETS).

De zogeheten ‘stop the clock’ maatregel die onder druk van onder andere de VS, India en China eind 2012 werd ingevoerd, blijft gehandhaafd tot 2016.

Het ETS gold aanvankelijk voor alle vluchten met bestemming in de EU. Dit stuitte op verzet van derde landen, die zich in hun soevereiniteit voelden aangetast. Omdat burgerluchtvaartorganisatie ICAO zich ging bezig houden met een mondiale oplossing voor de CO2-uitstoot door de luchtvaart, besloot de Europese Commissie de klimaatbelasting op te schorten voor niet-EU-carriers.

Dit voorstel werd in het Europees Parlement met 458 stemmen voor en 120 stemmen tegen aangenomen. In 2016 moet er meer duidelijkheid zijn over de voortgang en haalbaarheid van de plannen van ICAO.

bron/source: www.zakenreis.nl