Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Lelystad uitstellen is verstandig


FD comm - kort commentaar van de redaktie by Yteke de Jong 13 May 2014

KLM-topman Camiel Eurlings wil het plan om de luchthaven van Lelystad te ontwikkelen even in de ijskast zetten. Realisme Daarmee zet hij voorzichtig een stap naar voren om de Schiphol-directie tot realisme te dwingen. De uitgangspunten die de start van de bouw van Lelystad zijn vastgelegd in het zogeheten Alders-akkoord dat in 2008 tot stand kwam. Toen ging met men -voor de kredietcrisis- uit van een hogere groei van het aantal vliegbewegingen. Die groei is er op dit moment helaas nauwelijks en neemt de geluidsoverlast af door andere landingstechnieken.
Hoewel Eurlings het akkoord dat onder zijn politieke verantwoordelijkheid als Minister van Verkeer en Waterstaat tot stand kwam niet kan afvallen, geeft hij een duidelijk signaal af. Om nu met de aanleg van een miljoenen verslindende luchthaven te beginnen die niet gebruikt zal worden waarvoor deze bedoeld is, is verspilling van geld van Schiphol, diens gebruikers en de belastingbetaler. De huidige gebruikers va... Lees verder/Read more...