Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

‘Creëer geen overcapaciteit op Lelystad, maar benut Schiphol volledig’


Het Financieele Dagblad by Yteke de Jong 2 Jun.14

Luchtvaartmaatschappijen vrezen op te draaien voor de kosten van een ‘overloopvliegveld’ in Lelystad. En te hoge tarieven zullen het netwerk van Schiphol aantasten, zegt branchevoorman Frank Allard.

Schiphol
Komt er wel of geen passagiersluchthaven in Lelystad? Het is een heet hangijzer in de Nederlandse luchtvaart, waar de Tweede Kamer zich deze maand over buigt. De directie van Schiphol zegt dat de aanleg van een ‘overloopluchthaven’ noodzakelijk is om capaciteit vrij te maken. De gebruikers van Schiphol zijn echter bang voor de rekening op te draaien: Lelystad zal verlies lijden en zo wordt Schiphol zelf alleen maar duurder, voorspelt Frank Allard, voorzitter van BARIN, de vereniging van luchtvaartmaatschappijen in Nederland. ‘Als de kosten weer oplopen, dreigt het mis te gaan met Schiphol.’
Alles draait in de discussie om het zogeheten Aldersakkoord uit 2008, waarin werd uitgegaan van een veel grotere groei voor de luchthaven dan zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd.
Onlangs werd juist bekend dat Schiphol qua passagiersaantallen ingehaald is door Istanboel. Volgens Allard zou Nederland meer ruimte moeten bieden aan groei op Schiphol en ‘schaarse gelden daarvoor moeten aanwenden’.

V Waar maakt u zich zorgen om?
‘Alles draait in de luchtvaart om kosten. We zien dat de tarieven op Schiphol op dreigen te lopen door verlieslatende investeringen in Lelystad, dat pas over negentien jaar break-even draait. Daar willen de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Schiphol niet voor betalen.’

V Schiphol heeft beloofd dat dit niet zal gebeuren.
‘De luchthaven onderneemt verlieslatende activiteiten die gecompenseerd moeten worden. Tenzij de aanloopkosten van Lelystad in mindering worden gebracht op het jaarlijkse dividend voor de aandeelhouder. Maar hierover heb ik nog niets gehoord, maar misschien kan de politiek hier afspraken over maken. Dat deze verliezen via de tarieven op Schiphol terugverdiend moeten worden, is een slechte zaak. Hierdoor dreigt Schiphol zich uit de markt te prijzen.’

V Hoezo?
‘Volgens het ondernemingsplan van Schiphol lopen tot 2027 de verliezen op Lelystad op tot € 9 mln. per jaar. Als we dit bedrag zouden verrekenen op de huidige tarieven die wij betalen op Schiphol, zou dat een jaarlijkse korting van minimaal 1% betekenen. Dat zou een enorme impuls geven, in plaats van een verlieslijdend vliegveld elders aan te leggen.’

V Gaat het toch weer over de tarieven.
‘Na vele jaren hadden we de Schiphol-directie eindelijk doordrongen van het feit dat de luchthaven geen doel op zichzelf is, maar een middel. Als de kosten weer oplopen dreigt het mis te gaan, met het risico dat uit het bestaande netwerk van Schiphol routes zullen verdwijnen omdat de luchtvaartmaatschappijen naar elders vertrekken.’

V De luchthaven zegt bijna vol te zitten.
‘Dat is absoluut onjuist. Schiphol had in 2013 426.000 vliegbewegingen en zou volgens afspraken uit het Aldersakkoord nog doorgroeien naar 510.000 bewegingen. Er zijn in de laatste dertien jaar slechts 8000 vliegbewegingen bijgekomen. In het beste geval bereiken we in 2020 zo’n 485.000 vliegbewegingen, maar dan moet er niets verstorends gebeuren. Er is geen nut en noodzaak voor een overloopluchthaven per 2018.’

V Wat is de oorzaak van die discrepantie?
‘Dat komt doordat Schiphol, en ook de politiek, vasthouden aan verouderde inzichten. Je houden aan afspraken is prima, maar het getuigt van goed bestuur als je tussentijds ook kijkt naar wat er veranderd is.’ ‘Ik ben blij dat staatssecretaris Wilma Mansveld van luchtvaart oud-minister Hans Alders gevraagd heeft nog eens naar de prognoses van het luchtverkeer te kijken. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om het Aldersakkoord te herijken. Want door de technologische ontwikkelingen in een nieuwe vloot en andere startprocedures is er minder geluidshinder.’

V Hoeveel minder geluidshinder is er dan?
‘We hebben als doelstelling om in 2020 5% minder geluidsoverlast te veroorzaken. Die is inmiddels al 12% teruggebracht. Het aantal gehinderden zal de komende jaren 20% afnemen, door geluidsarmere startprocedures die KLM in navolging van andere luchtvaartmaatschappijen wil gaan invoeren. Hierdoor ontstaat ruimte voor groei op Schiphol.’

V Maar die groei is er nauwelijks.
‘Door concurrerende tarieven op Schiphol kan die er wel komen. Gemiddeld maken luchtvaartmaatschappijen in Europa een biertje winst per ticket. Kostenbesparende maatregelen, zoals een ongedeeld luchtruim zouden wenselijk zijn, maar zijn niet op korte termijn realiseerbaar vanwege de stroperige politiek in Brussel. Dus moeten we hier in Nederland scherp zijn op de kosten voor de luchtvaart en Schiphol als economische motor koesteren.’

V Volgens Schiphol is de luchthaven helemaal niet zo duur.
‘Schiphol vergelijkt zichzelf met Heath­row, Parijs en Frankfurt, maar dit is geen goede vergelijking omdat deze luchthavens ook een grote thuismarkt hebben. Schiphol moet zich qua tarieven eerder vergelijken met Dubai en Istanboel voor de overstappende passagiers en met Stockholm en Kopenhagen als het gaat om vervoer van “point to point”. Dan wordt het plaatje ineens anders.’ ‘Schiphol heeft een geweldige positie en een mooi product. Nederland zou meer ruimte moeten geven aan groei op Schiphol en schaarse gelden daarvoor aanwenden.’

V Waar ziet u mogelijkheden?
‘Schiphol heeft een fantastische infrastructuur met zes banen, die niet volledig benut wordt. Wij denken als BARIN dat we daar binnen de bestaande regels meer gebruik van kunnen maken, samen met scherpe tarieven. We zien dat door technologische ontwikkelingen het aantal bewegingen minder groeit. Iedereen heeft het over krapte bij Schiphol, maar feit is dat er nog voor 60.000 vliegbewegingen ruimte is.

’ V En daarna? Moet de grens niet verder opgerekt worden?
‘Die beslissing is aan de politiek. Wij denken dat binnen het bestaande Aldersakkoord wel mogelijkheden zijn dankzij het afnemen van de geluidshinder.’

V Hoe kan Schiphol meer groei pakken?
‘Europa blijft met 1,5% groei achter ten opzichte van de rest van de wereld, die rond de 5% zit. Op de kosten blijven letten en kijken naar de netwerkkwaliteit. Het creëren van overcapaciteit op Lelystad moeten we niet willen, dat kost geld en gaat ten koste van knooppunt Schiphol. We zijn niet tegen Lelystad, maar willen uitstel van de aanleg van extra capaciteit.

’ Geen krapte ‘Op Schiphol is nog ruimte voor 60.000 vliegbewegingen

’ Kosten Lelystad ‘Verlies in mindering brengen op dividend aandeelhouders

’ Te duur ‘Routes verdwijnen uit bestaand netwerk van Schiphol’

‘Er is minder geluidshinder door technologische ontwikkelingen en andere starts’

Click on:
- Vliegtuigbewegingen FD "Terugschrijdend inzicht" Grafiek

- FD article in pdf format

© 2014 Het Financieele Dagblad

bron/source: fd.nl/Print/krant/Pagina/Ondernemen/839835-1406/creer-geen-overcapaciteit-op-lelystad-maar-benut-schiphol-volledig_bron_fd_krant