Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Besluit over toekomst vrachtvloot Martinair uitgesteld


NieuwsbladTransport.nl 26 Jun.14

KLM heeft een definitief besluit rond de toekomst van de vrachtvloot van dochteronderneming Martinair uitgesteld tot juli.

Dat meldt een woordvoerder van de KLM. Tijdens een persconferentie met de internationale vakpers enkele maanden geleden zei vrachttopman Erik Varwijk van Air France-KLM-Martinair nog dat een definitief besluit rond de vrachtvloot, waarbij mogelijk alle vrachtvliegtuigen worden afgestoten, in juni zou worden genomen.

De woordvoerder van de KLM kan nog niet zeggen wanneer precies in juli de beslissing wordt bekendgemaakt, maar de vakbonden hebben na overleg met de Martinair-directie begrepen dat het eerst aan het einde van de volgende maand zal gebeuren.

Bestuurder Emanuel Geurts van vakbond De Unie verwacht het eerste structurele overleg tussen bonden en KLM-Martinair over de sociale gevolgen van het komende besluit eerst na de zomermaanden. Daarbij zal het niet alleen gaan over de gevolgen voor werkgelegenheid bij Martinair Cargo maar ook over de consequenties die de mogelijke sanering heeft voor het onderdeel Regional Jet Center (RJC), het oude Martinair Maintenance & Engineering.

‘Het RJC is de garage van Martinair. Dit onderdeel hangt nu onder de luchtvaartmaatschappij, maar als de vracht wegvalt, komen de werknemers straks zonder luchtvaartmaatschappij terecht in de cao Metaal.’ Het RJC telt 250 werknemers.

Elders in vakbondskringen wordt aangenomen dat het uitstel te maken heeft met de complexiteit van het onderhandelingstraject. ‘Er wordt met diverse partijen gesproken die eventueel activiteiten willen overnemen. Je bent dan ook van meerdere factoren afhankelijk en dat vertraagt de plannen aanzienlijk.’

De Verenging van verkeersvliegers (VNV) verwacht ook eerst na de zomer met de KLM rond de tafel te gaan zitten. 'Daarbij staat voor ons niet het behoud van de vrachtvloot en Martinair centraal, maar het behoud van de werkgelegenheid, zegt de woordvoerder van de VNV. Bij Martinair werken rond de 250 piloten.

bron/source: www.nieuwsbladtransport.nl/Modaliteiten/Luchtvracht/ArticleLuchtvracht/tabid/142/ArticleID/41162/ArticleName/BesluitovertoekomstvrachtvlootMartinairuitgesteld/Default.aspx