Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Geen wijzigingen in luchthavenbesluit


Omroep Flevoland 3 Jul.14

Tweede Kamer dient 15 moties in over luchthavenbesluit Tweede Kamer dient 15 moties in over luchthavenbesluit
Ondanks 15 moties die zijn ingediend door de Tweede Kamer verandert er niets aan het luchthavenbesluit. In dat besluit staat dat Lelystad Airport vanaf 2018 flink gaat uitbreiden om de groei van Schiphol op te vangen.

SP, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren vroegen gezamenlijk om nieuwe onderzoeken. Zij vinden dat er nog te veel onduidelijkheid is over de verwachte groei van Schiphol, de verwachte werkgelegenheid in Lelystad, de geluidsoverlast en de invloed van vogels in het gebied. Door de Partij voor de Dieren werd een motie ingediend om Lelystad Airport helemaal niet uit te breiden.

Geen enkele motie haalde een meerderheid. Na de zomer buigt de Raad van State zich nog over het luchthavenbesluit. En de commissie MER spreekt zich nog uit over de Milieu Effect Rapportage. Dan kan in 2016 gestart worden met de werkzaamheden voor de uitbreiding.

bron/source: www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114377/lelystad-geen-wijzigingen-in-luchthavenbesluit