Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Verlaging havengelden Schiphol goed nieuws voor airlines


Luchtvaartnieuws.nl 29 Aug.14

SCHIPHOL - De vrijdag door Schiphol aangekondigde verlaging van de havengeldtarieven met vijf procent is goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen, want het gebruik van Schiphol wordt hiermee goedkoper. De airlines lagen de afgelopen jaren steeds in de clinch met de luchthaven over de "te hoge" tarieven. Ruim twee jaar geleden liepen de gemoederen tussen Schiphol en met name hoofdgebruiker KLM daardoor hoog op.

Schiphol kondigde aan dat het de havengelden met vier procent wilde verhogen. Pas na zware druk van de luchtvaartmaatschappijen, verenigd in BARIN, beperkte Schiphol de verhoging tot twee procent. "Een handreiking", noemde Schiphol het.

De luchtvaartmaatschappijen klaagden al jaren dat Schiphol mooie winsten boekte, terwijl zijzelf in economisch moeilijke tijden steeds hogere havengelden moesten betalen. Schiphol stelde dat de tarieven omhoog moeten omdat de luchthaven moet investeren in meer capaciteit en kwaliteit, om zo beter te kunnen concurreren met andere luchthavens in het buitenland.

Met name de verhouding tussen Schiphol en hoofdgebruiker KLM was slecht. KLM vond dat de luchthaven niet genoeg rekening hield met haar positie als 'home carrier' en te veel de nadruk legde op het binnenhalen van concurrenten van KLM, zoals Emrates. Schiphol daarentegen verhoogde havengelden keer op keer en was van mening dat KLM zich moest schikken in haar lot als 'een van de velen' op de luchthaven.

De Commissie Shared Vision onder leiding van Hans Alders moest beide partijen uiteindelijk dichter bij elkaar brengen. Die concludeerde dat de top van Schiphol en KLM te weinig met elkaar samenwerkten. De inspanningen van Alders hadden succes: "Wij zien in dat ons succes samenhangt met dat van de home carrier", zei Schiphol-topman Jos Nijhuis begin vorig jaar.

Schiphol verhoogde de tarieven sindsdien slechts licht. Nu kondigt diezelfde Nijhuis aan dat de tarieven “naar verwachting” met ruim vijf procent worden verlaagd. "De gezonde groei, beheerste kostenontwikkeling en lage rentestand, resulteren in een voorgenomen verlaging van de havengeldtarieven per 1 april 2015.“

Vorig jaar werd al vastgesteld dat Schiphol de tarieven nog maar een keer in de drie jaar mag vaststellen. Voorheen werden de tarieven jaarlijks aangepast, wat elk jaar leidde tot onenigheid tussen luchthaven en luchtvaartmaatschappijen. Tevens werd vastgesteld dat Schiphol de luchtvaartmaatschappijen intensiever gaat betrekken bij de vaststelling van de tarieven, en dat zij mogen meepraten over de investeringen van de luchthaven.

Bouwwerkzaamheden
Inmiddels liggen bouwwerkzaamheden op Schiphol "ter verdere versterking van de internationale concurrentiepositie van de mainport" op schema. Schiphol investeert daarvoor volgens Nijhuis zo'n 1,5 miljoen euro per dag. "De eerste projecten in het kader van het Masterplan zijn inmiddels operationeel. Het nieuwe state of the art securityfilter in Vertrekhal 1 is onlangs in gebruik genomen. De werkzaamheden voor de invoering van centrale security liggen op schema", aldus Nijhuis.

In 2016 wil Schiphol beginnen met de aanleg van een nieuwe A-pier en bijbehorend nieuw terminalgebouw. De ingebruikname staat gepland in 2018. In september vindt een marktconsultatie plaats voor geďnteresseerde bouwondernemingen.

bron/source: www.luchtvaartnieuws.nl