Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

’Martinair lijkt sterfhuis’


Telegraaf - DFT - by Paul Eldering 6 Sep.14

SCHIPHOL – De vrachtvloot van Martinair wordt teruggebracht tot slechts drie operationele Boeing 747’s, terwijl vijf oude MD-11’s eruit gaan. De kans dat de uitgeklede vrachtvervoerder van Air France KLM als apart merk zal overleven, achten vakbonden bijzonder klein. De ondernemingsraad had juist gepleit voor investeringen in nieuwe, zuinige vrachtvliegtuigen. Maar dat zit er niet in door de tegenvallende markt, de sterke prijsconcurrentie en de schaarse financiële middelen binnen de Air France KLM Groep. „Een schandalig gebrek aan visie en daadkracht van Air France KLM”, is de woedende reactie van voorzitter Steven Verhagen van pilotenvereniging VNV, die het besluit ’een verkwanseling van het marktaandeel op Schiphol’ noemt en de halvering van de Martinair-vloot ’geen geloofwaardig zakelijk besluit’. „Ik voorspel dat de laatste vrachttoestellen van Martinair er na 2016 ook uit gaan. Air France KLM gooit in feite de handdoek in de ring.” Ook bonden FNV en De Unie spreken hun grote zorg... Lees verder/Read more...