Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

'Weinig reden voor feest op tiende verjaardag Single European Sky' (video)


Luchtvaartnieuws.nl 7 Nov.14

Click on video coverage : EU Single European Sky conference 7-8 Nov. in Rome

ROME - In Rome vindt op dit moment een topconferentie plaats van Europese transportministers met als onderwerp de Single European Sky (SES). De conferentie vindt plaats exact tien jaar na de geboorte van het SES-initiatief, maar veel progressie is er sindsdien niet geboekt. Nog altijd is het Europese luchtruim een lappendeken van luchtverkeersleidingsblokken, wat de sector jaarlijks miljarden euro's kost.

De nieuwe EU-transportcommissaris Violeta Bulc roept de lidstaten op om flexibel te zijn. "Samen kunnen we de droom van een gemeenschappelijk Europees luchtruim waarmaken”, meldt ze vanuit Rome. ”Met 28.000 vliegbewegingen per dag naderen we de limiet van wat onze systemen aankunnen", waarschuwt ze.

De voordelen van een Single European Sky zijn legio: kortere vluchten, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder brandstofverbruik, minder vertragingen en bovenal: lagere kosten. Jaarlijks kost het omvliegen als gevolg van het versnipperde Europese luchtruim vijf miljard euro, zo heeft de Association of European Airlines (AEA) geraamd.

Maar nationale belangen zorgen ervoor dat de totstandkoming van de SES maar niet van de grond komt. Volgens AEA-topman Athar Husain Khan is het tijd dat de landen die nationale agenda's aan de kant schuiven "om de gezamenlijke belangen van het SES-project te verdedigen".

Veel reden voor feest om de tiende verjaardag van het SES-initiatief te vieren is er volgens AEA niet, maar de brancheorganisatie heeft de hoop nu gevestigd op het nieuwe SES II+. "Het SES II+ pakket heeft het potentieel voor het Europese luchtruim wat het Schengenverdrag deed voor het vrije verkeer van personen en goederen. Lidstaten moeten de juiste stappen nemen om SES te implementeren."

Tegenwerking
De Europese wil om te komen tot een gemeenschappelijk luchtverkeersleidingssysteem is er wel, maar op nationaal niveau wordt de uitvoering al jarenlang tegengewerkt. Tot frustratie van de luchtvaartindustrie. Afgelopen voorjaar hebben luchtverkeersleiders in verschillende landen gestaakt tegen SES, bang dat ze zijn om hun baan te verliezen. Met name in Frankrijk is er veel weerstand.

Het aanvankelijke SES leverde niet op wat ervan verwacht werd, en hetzelfde geldt voor het in 2008 geďntroduceerde SES II. Een nieuw pakket maatregelen onder de noemer SES II+ moet als het aan de Europese Unie ligt er wel voor zorgen dat er een eind komt aan de Europese lappendeken van

bron/source: www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/weinig-reden-voor-feest-op-tiende-verjaardag-single-european-sky