Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

10.000 minder vliegbewegingen op Schiphol in 2020


Zakenreis.nl by Gerrie Brand 27 Jan.15

Volgens de PvdA Noord-Holland is afgesproken aan de Alderstafel, dat Schiphol in 2020 niet naar 510.000 vliegbewegingen mag groeien, maar naar 500.000. Als tegenprestatie mag Schiphol in de piekuren een vierde baan gaan gebruiken.

PvdA-gedeputeerde en delegatieleider van de Bestuursregio Schiphol Tjeerd Talsma schrijft op de website van de PvdA Noord-Holland dat het zogeheten Aldersakkoord, waarin bewoners, bestuurders en de luchtvaartsector afspraken hebben vastgelegd over de groei van Schiphol, de afgelopen weken opgeblazen dreigde te worden. Schiphol kondigde begin januari aan het baangebruik te willen uitbreiden. Dat deed de gemoederen aan de Alderstafel hoog oplopen.

Talsma noemt het “positief dat Schiphol met deze nieuwe afspraken erkent, dat groei een prijs heeft”.

Schiphol laat weten niet te willen reageren, voordat Hans Alders, de voorzitter van het overlegorgaan, met een officieel advies komt op basis van de gevoerde gesprekken. Een woordvoerder van Alders zegt, dat dit advies deze week nog zal worden voorgelegd aan de verschillende belanghebbende partijen.

Op zich hoeft de eventuele afname van het aantal vliegbewegingen met 10.000 stuks geen negatieve gevolgen te hebben voor de passagiersaantallen op Schiphol. In 2000 vonden er 432.000 vluchten plaats met in totaal 39 miljoen passagiers. In 2014 waren dat er 438.000 met 55 miljoen passagiers. De vliegtuigen zijn namelijk groter geworden en/of de bezettingsgraad hoger.bron/source: zakenreis.nl/luchthavens/10-000-minder-vliegbewegingen-op-schiphol-2020/