Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Mansveld: snel betere risicoanalyses luchtvaart


Zakenreis.nl by Gerrie Brand 30 Jan.15

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu zal tijdens de High Level Safety Conferentie (HLSC) van ICAO, die van 2 tot en met 5 februari plaats vindt in Montreal, oproepen om de voorstellen te steunen die zijn gedaan om de risico’s van het vliegen over conflictgebieden te verkleinen.

Mansveld spreekt de conferentie toe vanwege de ramp met vlucht MH17, waarbij 196 Nederlanders omkwamen. Het toestel van Malaysia Airlines werd boven Oekraïne uit de lucht geschoten, terwijl het luchtruim ondanks het gewapende conflict in het gebied niet als risicogebied werd aangemerkt. Recent adviseerde Eurocontrol luchtvaartmaatschappijen om niet onder de 24.000 voet boven Pakistan te vliegen. En ook vluchten in het luchtruim van Noord-Korea zijn omstreden.

De taskforce van ICAO die naar aanleiding van MH17 is opgericht, heeft een aantal voorstellen gedaan die de risico’s van vliegen boven conflictzones moeten verkleinen.

Ten eerste moet informatie worden gedeeld over de risico’s van het vliegen over conflictgebieden. In het geval van Oekraïne vermeed aan aantal airlines het gebied al op basis van informatie van nationale veiligheidsdiensten. Malaysia Airlines, maar ook KLM en Emirates, beschikten niet over die informatie.

Daarom moet er wat ICAO betreft een mondiaal informatiesysteem komen. De bedoeling is dat er een website komt die wordt beheerd door ICAO, waarop informatie over conflictgebieden kan worden geplaatst. In dit systeem kunnen onder andere de officiële berichten van landen met conflictgebieden worden geplaatst, adviezen van overheden aan hun eigen luchtvaartmaatschappijen over deze gebieden (zoals die van de luchtvaartautoriteit uit de VS) en andere relevante officiële berichtgeving. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de geplaatste informatie ligt bij de staat of organisatie die de informatie heeft aangeleverd. “Ik zal er bij de conferentie op aandringen dat deze pilot door de aanwezige landen wordt ondersteund en zo snel mogelijk door ICAO gelanceerd,” aldus Mansveld. “Een dergelijk systeem vind ik belangrijk; de informatiepositie van verschillende luchtvaartmaatschappijen moet zoveel mogelijk gelijk worden getrokken. Ik steun ook het voorstel van het Secretariaat om deze informatie niet alleen toegankelijk te maken voor staten en luchtvaartmaatschappijen, maar voor iedereen.”

Het tweede voorstel betreft richtlijnen voor landen en luchtvaartmaatschappijen die een risicoanalyse doen van mogelijk onveilige gebieden. In het advies wordt onder andere ingegaan op de belangrijkste risicofactoren die in een analyse moet worden meegenomen. Daarnaast wordt een lijst gegeven van openbare websites waar relevante informatie kan worden verzameld en wordt een methodologie beschreven die gebruikt kan worden voor een goede risicoanalyse. Mansveld: “Ook ten aanzien van dit voorstel zal ik de aanwezigen vragen om het te steunen. Immers alleen het verzamelen en delen van informatie leidt nog niet tot een goede afweging of het veilig is om ergens te vliegen of niet. Het is belangrijk dat de informatie ook op een goede en gedegen manier wordt geanalyseerd.”


bron/source: zakenreis.nl/regelgeving/mansveld-snel-betere-risicoanalyses-luchtvaart/