Board of Airline Representatives In the Netherlands

<< Back to publications index

Richtlijn Pakketreizen: ANVR boos, BARIN reel


TRAVmagazine Gerrie Brand 6 May 2015
Paragraph from article in TRAV Magazine: BARIN reaction given on request of Deputy Chief Editor Gerrie Brand:

Frank Allard, voorzitter van BARIN, de vereniging van luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn, vindt het reel dat de huidige situatie wordt gehandhaafd. Airlines kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor diensten die zij niet geleverd hebben, stelt Allard. Click-through boekingen gaan over verwijzingen naar een andere leverancier, met wie vervolgens een contract wordt afgesloten. Wanneer n partij de hele reis, dus vlucht plus hotel en eventueel autohuur regelt en je ook aan die partij betaalt, dan is het logisch dat dit als pakketreis wordt gezien. Maar wanneer je als passagier vanaf de website van de airline doorklikt naar een autoverhuurder of hotel en daar boekt en betaalt, is en blijft die leverancier terecht verantwoordelijk voor de uitvoering van de geboekte dienst.

Free translation:
Frank Allard , president of BARIN the association of airlines operating in the Netherlands , finds it realistic that the current situation is maintained. Airlines can not be held responsible for services they have not delivered , says Allard. " Click-through bookings go on referrals only basis to another supplier , with whom a contract is subsequently concluded by the passenger. When one party arranges for the whole trip, so flight plus hotel and car rental, and one also pays for the the whole arrangement to that one party , then it is logical that this is considered a package. But if you as a passenger click through from the airline 's website to a car rental company or hotelbooking site and making a booking with those suppliers and pay them direct, is and remains these particular suppliers rightly so responsible for the implementation of the booked service"